OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BŁĘDÓW O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
2020-12-11 15:20:35
Wójt Gminy Błędówogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznychw 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   Adresat konkursuOrganizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2  ...więcej

Zarządzenie nr 36.2020 Wójta Gminy Błędów
2020-07-14 13:52:43
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie  ...więcej

Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy Błędów
2020-07-01 14:55:06
w sprawie wprowadzenia zmian w zarżądzeniu nr 30.2020 Wójta Gminy Błędów z dnia 23 czerwca 2020.   Skan zarządzenia  ...więcej

Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Błędów
2020-06-24 09:03:36
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kondydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora PSP w Błędowie
2020-06-04 12:27:18
Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Błędowie  ...więcej

Ogłoszenie o konkurskie na nakdydata na dyrektora PSP w Wilkowie
2012-05-15 14:43:04
Ogłoszenie Wójta GMiny Błędów o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora PSP Wilków  ...więcej

Wójt Gminy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2011-04-29 14:59:37
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Błędów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 20  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 7
następne