Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 2,0051 ha położonej we wsi Wólka Dańkowska
2019-07-04 14:20:22
  ...więcej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 2,0051 ha położonej we wsi Wólka Dańkowska
2019-06-03 12:19:23
  ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 2,0051 ha położonej we wsi Wólka Dańkowska
2019-04-12 13:35:35
  ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,0051 ha, położonej we wsi Wólka Dańkowska, gmina Błędów, oznaczonej jako działka nr ew. 32/1 o powierzchni 1,7451 ha i działka nr ew. 33 o powierzchni 0,26 ha.
2018-03-20 10:26:37
Błędów, 2018-03-16OGŁOSZENIE Wójta Gminy Błędówogłaszapierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,0051 ha, położonej we wsi Wólka Dańkow  ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Nowy Świat w Błędowie
2017-12-05 13:06:51
  ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudoawnej nieruchomości, stanowiącej Własność Gminy Błędów, położonej we wsi Zalesie
2017-06-09 09:42:02
  ...więcej

Informacja o wyniku z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej przeprowadzonego w dniu 2 marca 2016 roku.
2016-03-03 13:41:26
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań nazbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznejwiadomości in  ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Błędów, położnej we wsi Zalesie.
2016-01-25 14:54:23
  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30.000 EURO NA ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W BŁĘDOWIE
2014-05-21 14:31:11
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30.000 EURO NA ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W BŁĘDOWIE Numer o  ...więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30.000 EURO NA NA ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W BŁĘDOWIE.
2014-05-20 14:31:08
Błędów, dnia 20.05.2014RŻL -II- 271/6/6/2014 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30.000 EURONANA ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO P  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURONA ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W BŁĘDOWIE
2014-05-09 14:00:49
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 161782 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 157090 - 2014 data 09.05.2014 r.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYUrząd   ...więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI I ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 200.000,00 EURO. NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA GMINY BŁĘDÓW
2014-01-16 12:48:58
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -DOSTAWY O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI I ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 200.000,00 EURO. NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA GMINY BŁĘDÓW
2013-12-31 12:45:34
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -DOSTAWY O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI I ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 200.000,00 EURO. NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA GMINY BŁĘDÓW Numer ogłoszenia: 537044 - 20  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie”
2013-10-01 14:06:13
Błędów, dnia 30.09.2013 RŻL -II- 271/8/11/2013 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 200  ...więcej

Zawiadomienie o wyniku przetargu „Przebudowę dróg gminnych”
2013-09-10 15:25:23
Błędów, dnia 10.09.2013 RŻL -II- 271/6/4/2013 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W BŁĘDOWIE
2013-08-30 13:00:33
Pytania do przetargu: Pytanie oferenta Nr 1 Prosimy o jednoznaczne określenie formy wynagrodzenia tzn. czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe? Odpowiedź Zamawiającego Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi kosztorysem  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych”
2013-08-30 10:42:27
Błędów, dnia 28.08.2013 RŻL -II- 271/6/2/2013 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy   ...więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA „PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W BŁĘDOWIE ORAZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO”
2013-08-30 10:37:37
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA „PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W BŁĘDOWIE ORAZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I Z  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W BŁĘDOWIE ORAZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO
2013-08-08 12:10:02
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W BŁĘDOWIE ORAZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIE  ...więcej

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na przebudowę dróg gminnych
2013-07-31 15:01:01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na przebudowę dróg gminnych Numer ogłoszenia: 306722 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony na budowę zadaszeń stoisk handlowych na targowisku gminnym w Błędowie
2013-04-08 15:32:48
Pytanie ofertowe: 1. Zapytanie Oferenta z dnia 11.04.2013 Przedsiębiorstwo ………………….prosi o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej zadaszeń ( na rysunkach i w części opisowej brak informacji na temat  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-03-04 14:35:31
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę płyty boiska stadion  ...więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ZAKUP I TRANSPORT KRUSZYWA NA DROGI GMINNE NA ROK 2013”
2013-02-20 14:44:52
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA "ZAKUP I TRANSPORT KRUSZYWA NA DROGI GMINNE NA ROK 2013” Gmina Błędów, woj. mazowie  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA PRZEBUDOWĘ PŁYTY BOISKA STADIONU W BŁĘDOWIE
2013-01-31 16:40:05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA PRZEBUDOWĘ PŁYTY BOISKA STADIONU W BŁĘDOWIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Numer ogłoszenia  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i transport kruszywa na drogi gminne na rok 2013
2013-01-28 15:28:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i transport kruszywa na drogi gminne na rok 2013 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 37992 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013.Na stronac  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Paliwa
2012-12-21 15:36:07
ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organiz  ...więcej

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2012-12-17 13:30:42
Błędów, dnia 17.12.2012 RŻL -II- 271/11/5/2012 Wykonawcy wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Błędów na podstawi  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W SPRZĘT ORAZ MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE
2012-10-24 08:51:35
Numer ogłoszenia: 225617 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urzą  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2012-09-10 15:13:54
Błędów, dnia 07.09.2012 RŻL -II- 271/6/3/2012 Wykonawcy wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2012-08-28 15:14:33
Błędów, dnia 28.08.2012 RŻL -II- 271/6/1/2012 Wykonawcy wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo za  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Przebudowę targowiska gminnego w Błędowie
2012-06-25 15:57:26
Do pobrania: SIWZ Przedmiary robót (plik .rar) Projekty (plik .rar) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Przebudowę targowiska gminnego w Błędowie Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nu  ...więcej

Odpowiedzi i pytania do przetargu z dnia 23.04.2012 UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU W KWOCIE 1.002.398 ZŁOTYCH
2012-04-25 15:30:06
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i transport kruszywa na drogi gminne na rok 2012
2012-04-10 15:32:57
Modyfikacja SIWZ Modyfikacja SIWZ - pismo Ogłoszenie o zmianie SIWZ SIWZ po modyfikacji Pytania ofertowe Zapytanie ofertowe jednej z firm z dnia 12.04.2012 1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaznaczył, że dostarczone   ...więcej

Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu z dnia 28.03.2012
2012-03-30 09:40:17
  ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
2012-02-22 15:11:44
Wójt Gminy Błędów OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Błędów, położonej we wsi Lipie objętej księgą wieczystą Nr RA1G/00084901/2 prowadzoną p  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 35
następne