Uchwała Nr 3.I./306/2021 składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 4 marca 2021 roku
2021-03-08 13:06:21
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Błędów na 2021 rok  ...więcej

Uchwała Nr 3.j./319/2021 składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 4 marca 2021 roku
2021-03-08 12:59:37
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Błędów  ...więcej

Bilans Gminy Błędów na 31.12.2019
2020-07-09 14:13:44
  ...więcej

Sprawozdanie finansowe Gminy
2020-07-09 13:57:37
  ...więcej

Uchwała Nr Pł.60.2019 RIO
2019-01-29 16:52:29
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała Nr Pł.59.2019 RIO
2019-01-29 16:49:00
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżętowej.  ...więcej

Uchwała IV.24.2018 Rady Gminy Błędów - Budżet Gminy
2019-01-14 08:04:15
  ...więcej

Uchwała NR PŁ.57.2014 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 roku
2014-02-07 08:47:53
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej  ...więcej

Uchwała NR PŁ.56.2014 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 roku
2014-02-07 08:21:34
W sprawie wydania opinii  o prawidłowości planowanej kwoty długu.  ...więcej

Uchwała NR PŁ.500.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013
2013-12-31 14:43:27
  ...więcej

Uchwała NR PŁ.499.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013
2013-12-31 14:33:27
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Błędów projekcie uchwały w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów  ...więcej

Opinia RIO w sprawie porjektu uchwały budżetowej na rok 2013
2013-02-04 14:04:50
  ...więcej

Opinia RIO o WPF na lata 2013 - 2023
2013-02-04 14:01:22
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 29.03.2012w.s. wprowadzenia zmian w WPF na lata 2012-2017
2012-04-25 15:18:26
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 21.03.2012w.s. wprowadzenia zmian w WPF na lata 2012-2017
2012-04-25 15:16:56
  ...więcej

Uchwała Rady Gminy Błędow z dnia 29.03.2012 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012
2012-04-25 15:14:41
  ...więcej

Uchwała Rady Gminy Błędow z dnia 29.02.2012 o zmianie WPF na lata 2012- 2017
2012-04-25 15:11:06
  ...więcej

Uchwała Rady Gminy Błędow z dnia 29.02.2012 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012
2012-04-25 15:09:20
  ...więcej

Uchwała Rady Gminy Błędow z dnia 31.01.2012 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012
2012-04-25 15:06:31
  ...więcej

Opinia RIO w.s. projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
2012-04-25 15:03:52
  ...więcej

Opinia RIO w.s. projektu uchwały o zmianie WPF na lata 2012-2016
2012-04-25 15:02:17
  ...więcej

Opinia RIO w.s. prawidłowości planowanej kwoty długu w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012-04-25 15:00:52
  ...więcej

Uchwała Budżetowa Gminy Błędów na rok 2012
2012-04-25 14:57:43
Uchwała do pobrania  ...więcej

Uchwała Rady GmIny Błędów w.s. uchwalenia zmiany WPF na lata 2012-2017
2012-04-25 14:49:25
  ...więcej

Opinia RIO w.s. prawidłowości planowanej kwoty długu na 2011 rok
2012-04-25 14:45:36
  ...więcej

Opinia RIO w.s. projektu uchwały budżetowej na 2011 rok
2012-04-25 14:43:43
  ...więcej

Sprawozdanie RBN za 2011 rok
2012-04-25 14:41:53
  ...więcej

Sprawozdanie RBN za 2010 rok
2012-04-25 14:41:05
  ...więcej

Opinia RIO w.s. projektu uchwały o WPF
2012-04-25 14:28:43
  ...więcej

Opinia RIO w.s. sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
2012-04-25 14:24:41
  ...więcej

Budżet Gminy na rok 2011
2011-07-21 08:37:50
  ...więcej

Uchwała nr 439/P/2010
2011-01-14 15:30:38
Uchwała RIO  ...więcej

Uchwała nr 438/P/2010
2011-01-14 15:28:11
Uchwała RIO  ...więcej

Uchwała nr 346/P/2009
2010-07-05 15:38:35
Uchwała RIO  ...więcej

Uchwała Nr XXXV/173/2010
2010-07-05 15:34:35
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  ...więcej

Budżet Gminy na rok 2010
2010-07-05 15:31:06
  ...więcej

Budżet Gminy na rok 2009
2009-11-26 09:59:34
  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 37
następne