Komisje Rady

Skład osobowy Rady Gminy:

 

KOMISJA STATUTOWA
1. Górecki Dominik – Przewodniczący
2. Jakubczyk Piotr
3. Rybak Dariusz
4. Koziński Zbigniew
5. Kołacz Krzysztof


KOMISJA REWIZYJNA
1. Kołacz Krzysztof – Przewodniczący
2. Koziński Zbigniew
3. Oziemski Sebastian
4. Rybak Dariusz
5. Żebrowski Zenon


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Żebrowski Zenon - Przewodniczący
2. Górecki Dominik
3. Kępka Andrzej
4. Słowiński Leszek
5. Wróblewska Aneta


KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, BUDŻETU, FINANSÓW I ROLNICTWA
1. Borkowski Robert - Przewodniczący
2. Bobrowski Leszek
3. Kępka Andrzej
4. Kołacz Krzysztof
5. Nowocień Wojciech
6. Piekarski Piotr
7. Rybak Dariusz


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1. Wróblewska Aneta – Przewodnicząca
2. Bobrowski Leszek
3. Borkowski Robert
4. Górecki Dominik
5. Kołacz Krzysztof
6. Oziemski Sebastian
7. Rybicki Marek


KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU
1. Piekarski Piotr – Przewodniczący
2. Wróblewska Aneta
3. Jakubczyk Piotr
4. Kępka Andrzej
5. Koziński Zbigniew
6. Słowiński Leszek
7. Nowocień Wojciech

 

Opublikowane przez: Agnieszka Radecka | Data wprowadzenia: 2008-12-31 10:20:10 | Data modyfikacji: 2021-02-15 12:14:28.
Data wprowadzenia: 2008-12-31 10:20:10
Data modyfikacji: 2021-02-15 12:14:28
Opublikowane przez: Agnieszka Radecka