Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Błędowie
2021-01-28 11:29:28
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie
2021-01-28 11:14:04
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów o naborze na stanowisko podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych Urzędu Gminy w Błędowie
2021-01-15 13:57:53
Wójt Gminy Błędów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie   ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów o naborze na stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Błędowie
2021-01-08 14:46:17
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy Błędów
2021-01-08 14:43:15
Na konkurs nie wpłynęły oferty. Konkurs nie został rozstrzygnięty  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie
2021-01-08 14:40:09
Na konkurs nie wpłynęły oferty. Konkurs nie został rozstrzygnięty.  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy Błędów
2020-11-16 13:14:43
Wójt Gminy Błędów ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Błędów  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2020-04-28 10:26:13
  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2020-04-03 08:49:47
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczeinspektora ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennejw Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska,Gospodarki Przestrzennej i KomunalnejUrzędu Gminy  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2020-04-03 08:33:18
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczeinspektora ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska,Gospodarki Przestrzennej i KomunalnejUrzędu Gminy w Błędowieul. S  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze -referenta w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2020-04-01 13:24:39
  ...więcej

Wynik pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2020-03-20 09:24:12
  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2020-03-06 13:47:23
Załącznik do zarządzenia Nr 10.2020Wójta Gminy Błędów z dnia 06-03- 2020 roku   WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczereferenta w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska,Gospod  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w GOPS
2020-02-10 16:10:32
Ogłoszenie na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Referacie Finansowym
2020-01-02 09:19:28
  ...więcej

GŁOSZENIE Wójta Gminy Błędów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Społeczeno - Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-12-30 14:16:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie GMiny w Błędowie
2019-12-18 13:42:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Społeczeno - Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-12-18 13:40:16
  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
2019-12-18 12:18:41
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczeKierownika Referatu Gospodarki KomunalnejUrzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na  ...więcej

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
2019-11-29 15:21:23
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczereferenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowi  ...więcej

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych Urzędu Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
2019-11-29 15:18:08
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczepodinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnymi Spraw ObronnychUrzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne - ko  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie.
2019-11-25 09:07:52
  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie.
2019-11-20 15:55:49
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów   o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie. Komisja rekrutacyjna po dokonaniu  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
2019-11-13 08:29:29
  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2019-11-05 15:58:38
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczereferenta w Referacie Gospodarki KomunalnejUrzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne 1/ spełnienie wymagań zawart  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-11-04 15:01:11
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów   o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –informatyka w Urzędzie Gminy w Błędowie Komisja rekrutacyjna po dokonaniu analizy pod kątem spełnienia wy  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze –inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-10-29 16:53:10
O G Ł O S Z E N I E o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze   Wójt Gminy Błędów informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –inspektora w Referacie Gospodarki Kom  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-10-23 15:37:41
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie Komisja rekrutacyjna po dokonaniu analiz  ...więcej

G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-10-21 09:51:20
  O G Ł O S Z E N I E  o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze   Wójt Gminy Błędów informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie S  ...więcej

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
2019-10-17 13:04:46
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko informatykaw Urzędzie Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne 1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-10-14 11:52:26
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów   o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie Komisj  ...więcej

Rostrzygnięcie
2019-10-14 11:37:47
  ...więcej

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2019-10-10 15:28:13
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczeinspektora w Referacie Gospodarki KomunalnejUrzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne 1/ spełnienie wymagań zawar  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych
2019-09-26 15:32:58
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczepodinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw ObronnychUrzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne 1/  ...więcej

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie
2019-09-13 14:09:59
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczeinspektora w Referacie Gospodarki KomunalnejUrzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne 1/ spełnienie wymagań zawar  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-07-09 15:04:12
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-07-03 12:03:04
  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie Gminy w Błędowie
2019-06-12 12:21:25
W Ó J TGminy Błędówogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczepodinspektora w Referacie Budżetowymw Urzędzie Gminy w Błędowie Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U.  ...więcej

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
2019-04-16 14:56:41
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie ogłasza nabór na stanowisko opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Błędów Forma zatrudnienia umowa – zlecenie Wymagania niezbędn  ...więcej

Wynik otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENTA w Referacie Finansowym
2018-10-04 14:50:12
O G Ł O S Z E N I E o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze   Wójt Gminy Błędów informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENTA w Referacie Finansowym w Urzędz  ...więcej

Wynik otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENTA w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych
2018-10-04 14:49:26
O G Ł O S Z E N I E o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze   Wójt Gminy Błędów informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENTA w Referacie Społeczno-Administr  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Błędowie
2018-09-28 13:11:00
Błędów, dn.2018.09.28     O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów   o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Błędowie  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –referenta w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy w Błędowie
2018-09-28 13:00:46
Błędów, dn.2018.09.28     O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Błędów   o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obro  ...więcej

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych Urzędu Gminy w Błędowie
2018-09-14 13:51:29
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczereferenta w Referacie Społeczno-Administracyjnym i Spraw ObronnychUrzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne - konie  ...więcej

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Błędowie
2018-09-14 13:09:34
WÓJT GMINY BŁĘDÓWogłaszanabór na wolne stanowisko urzędniczereferenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Błędowieul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowi  ...więcej

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie
2017-05-18 12:49:22
I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie Uprzejmie informuję, że ogłoszony w dniu 24 kwietnia 2017r. konkurs na stanowisko asystenta rodziny nie został rozstrzygni  ...więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY
2017-04-24 13:38:22
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowieogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘPrzewidywany termin zatrudnienia: od 1 czerwca 2017 r. ½ wymiaru czasu pracyOkres zatrudnieni  ...więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY
2017-01-23 15:07:49
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowieogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘPrzewidywany termin zatrudnienia: od 1 MARCA 2017 r. ½ wymiaru czasu pracyOkres zatrudnienia: 0  ...więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY
2016-08-08 13:58:49
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowieogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘPrzewidywany termin zatrudnienia: od 01.09.2016 r. ½ wymiaru czasu pracyOkres zatrudnienia: 0  ...więcej

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY
2016-06-17 10:14:21
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowieogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘPrzewidywany termin zatrudnienia: od 15 LIPCA 2016 r. ½ wymiaru czasu pracyOkres zatrudnienia  ...więcej

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY
2016-05-17 12:34:58
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowieogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘPrzewidywany termin zatrudnienia: od 1 LIPCA 2016 r. ½ wymiaru czasu pracyOkres zatrudnienia:  ...więcej

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY
2016-04-26 10:04:41
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowieogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘPrzewidywany termin zatrudnienia: od 1 CZERWCA 2016 r. ½ wymiaru czasu pracyOkres zatrudnieni  ...więcej

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie
2015-07-30 10:51:19
  Błędów, dn.2015.06.01   I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko zo  ...więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
2015-07-07 13:23:51
KierownikGminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Błędowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymiar i forma zatrudnienia: 1 etat,   ...więcej

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie
2015-06-01 14:59:56
Błędów, dn.2015.06.01   I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Błędowie Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko pracownika socja  ...więcej

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
2015-05-08 09:28:01
KierownikGminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Błędowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów Wymiar i forma zatrudnienia: 1 etat,   ...więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na Asystenta rodziny
2013-07-22 15:15:07
Ogłoszenie o wyniku naboru na asystenta rodziny. Ogłoszenie w postaci pliku PDF do pobrania.  ...więcej

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY
2013-06-20 14:44:19
Forma zatrudnienia:  UMOWA O PRACĘ Przewidywany termin zatrudnienia:  od 1SIERPNIA 2013 r. ½ wymiaru czasu pracy Okres zatrudnienia:  01.08.2013 do 31.12.2013 r. /z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach/   1 . Wymagania   ...więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2013-02-21 15:09:56
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy o wynikach pierwszego etapu naboru
2013-02-18 14:04:10
Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów o wynikach pierwszego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta w Urzędzie Gminy w Błędowie Komisja rekrutacyjna po dokonaniu analizy pod kątem spełnienia wymagań formalnych,  ...więcej

Nabór na stanowisko : samodzielny referent
2013-01-31 14:57:32
Wójt Gminy Błędów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: SAMODZIELNY REFERENT  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - księgowy GOPS
2013-01-04 14:33:03
  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie
2012-12-17 15:07:50
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach naboru
2010-09-30 15:04:01
  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENTA w Referacie Rolnictwa
2010-08-27 13:03:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 65
następne