Pozostałe

Uchwała nr 346/P/2009 składu orzekającego RIO

Uchwała nr 346/P/2009 składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r.


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Błędów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na2010 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu.

 Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-01-04 13:50:11.
Uchwała UCHWAŁA NR.16.229.2019 Kolegium
Regionalnej izby Obrachunkowej

w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr X.110.2019 Rady Gminy Błędów  z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Błędów absolutorium z tutyłu wykonania budżetu za 2018 rok.

 Skan uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-08-23 15:21:51.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
2020r.
 Skan wykazu

Opublikowane przez: Jolanta Kamińska | Data wprowadzenia: 2021-04-30 13:47:04 | Data modyfikacji: 2021-04-30 13:49:21.
Data wprowadzenia: 2021-04-30 13:47:04
Data modyfikacji: 2021-04-30 13:49:21
Opublikowane przez: Jolanta Kamińska